Map Print

Amuse Group General reception
11F Shibuya Infoss Tower, 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Access

6 minute walk from Shibuya Station on the which serves JR (Yamanote Line, Saikyo Line, Shonan-Shinjuku Line), Tokyo Metro (Ginza Line, Hanzomon Line, Fukutoshin Line), Tokyu (Toyoko Line, Den-en-toshi Line), Keio (Inokashira Line)